Commissie Jaarverslaggeving (CJ)

De Commissie Jaarverslaggeving (CJ) is ingesteld om te fungeren als overleg- en klankbordgroep van accountantskantoren gericht op vaktechnische vraagstukken op het terrein van de externe verslaggeving met als doel het bevorderen een eenduidige en goede beroepsuitoefening. De CJ overlegt doorgaans met de controleursdelegatie van de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) ter ondersteuning van deze delegatie in het besluitvormingsproces van de RJ. De CJ biedt desgevraagd ondersteuning aan de NBA bij het uitgeven van perspublicaties over externe verslaggeving.

Bronnen van overleg

 • Nieuwe ontwikkelingen, opvattingen en inzichten op het terrein van de externe jaarverslaggeving, zowel met betrekking tot de Nederlandse verslaggevingsregels, IFRS en niet-financiĆ«le informatie.
 • RJ-richtlijnen en -uitingen en ontwerpen van de International Accounting Standards Board (IASB) ter bevordering van het tot stand komen van eenduidige en controleerbare verslaggevingsregels.
 • Discussierapporten aangaande jaarverslaggeving van gezaghebbende instanties, zoals bijvoorbeeld de Europese Commissie, EFRAG of Accountancy Europe.
 • Rapporten uitgebracht door gezaghebbende maatschappelijke organisaties of brancheorganisaties.
 • Vraagstukken voortkomend uit de agenda van de RJ.
 • Vraagstukken voorgelegd door de NBA-vertegenwoordiging in de Accounting Working Party van Accountancy Europe.
 • Vraagstukken voorkomend uit de NBA-helpdesk Externe Verslaggeving.
 • Vraagstukken met betrekking tot accounting in een circulaire economie voortkomend uit de NBA Groene Brigade

Samenstelling

 • De heer C.P. Bergwerff RA (voorzitter)
 • De heer H.C. van den Ende AA
 • De heer M. Hartman RA
 • De heer drs. J.B. Hesselink RA
 • Mevrouw drs. H.W. Knoop RA
 • De heer C.J.M. Kimenai RA
 • De heer drs. G.M. van Santen RA (NBA-vertegenwoordiger in de RJ)

Contactpersoon CJ

Paul_Hurks.jpg
Paul Hurks RA Secretaris 020 301 0 262