Commissie Governance, Risk en Compliance (GRC)

De GRC Commissie richt zich op het voor accountants belangrijke terrein van Governance, Risk en Compliance (GRC). De pluriform samengestelde GRC Commissie functioneert als een adviescommissie voor het NBA bestuur en bestaat uit de volgende personen:

Samenstelling

 • dhr. drs. J.S.T. (Tjalling) Tiemstra RA, voorzitter
 • dhr. drs. C.B. (Coen) Boogaart RA CPA
 • mw. drs. S.N. (Simone) Heidema RA
 • dhr. drs. A.W.H. (Andre) Hooyman RA
 • dhr. drs. J.J. (Jan) Nooitgedagt RA
 • dhr. F. (Frank) Ponsioen RA
 • dhr. mr. T. (Tom) van Wijngaarden
 • mw. J.M. (Anneke) van Zanen-Nieberg RA
 • dhr. J.P.M. (John) Bendermacher RA CAI
 • dhr. drs. R. (Rients) Abma
 • dhr. P.M. (Paul) Koster
 • mw. mr. drs. M.G.M. (Monique) van Dijken-Eeuwijk
 • dhr. A.J.M. (Adrie) Kerkvliet RA

De commissie hield zich de afgelopen jaren onder andere bezig met de volgende onderwerpen:

 • Verwachtingskloof rol van de accountant
 • Herziening Nederlandse corporate governance code
 • Rapportage Monitoring Commissie Accountancy
 • De accountant en het bestuursverslag
 • Rol van de accountant ten aanzien van fraude

Ondersteuning vanuit de NBA

pauline-van-der-hoff-375x375.jpg
mw. P.G.M. (Pauline) van der Hoff BBA staf 020 3010 413