Commissie Governance, Risk en Compliance (GRC)

Door de veranderende behoefte in de samenleving en bij het NBA-bestuur is in de bestuursvergadering van de NBA in juni is besloten om de GRC-commissie om te bouwen naar een Beursgenoteerde OOB Commissie (BOC). Daartoe hebben de GRC-commissieleden hun functies ter beschikking gesteld. De specifieke Governance Risk and Compliance onderwerpen worden in de huidige bestaande commissies uitgewerkt, specifiek gericht op de sector die zij vertegenwoordigen. Het NBA-bestuur bedankt de GRC-commissie voor hun inzet in de afgelopen jaren.

Samenstelling

 • dhr. drs. J.S.T. (Tjalling) Tiemstra RA, voorzitter
 • dhr. drs. C.B. (Coen) Boogaart RA CPA
 • mw. drs. S.N. (Simone) Heidema RA
 • dhr. drs. A.W.H. (Andre) Hooyman RA
 • dhr. drs. J.J. (Jan) Nooitgedagt RA
 • dhr. F. (Frank) Ponsioen RA
 • dhr. mr. T. (Tom) van Wijngaarden
 • mw. J.M. (Anneke) van Zanen-Nieberg RA
 • dhr. J.P.M. (John) Bendermacher RA CAI
 • dhr. drs. R. (Rients) Abma
 • dhr. P.M. (Paul) Koster
 • mw. mr. drs. M.G.M. (Monique) van Dijken-Eeuwijk
 • dhr. A.J.M. (Adrie) Kerkvliet RA

De commissie hield zich de afgelopen jaren onder andere bezig met de volgende onderwerpen:

 • Verwachtingskloof rol van de accountant
 • Herziening Nederlandse corporate governance code
 • Rapportage Monitoring Commissie Accountancy
 • De accountant en het bestuursverslag
 • Rol van de accountant ten aanzien van fraude

Ondersteuning vanuit de NBA

pauline-van-der-hoff-375x375.jpg
mw. P.G.M. (Pauline) van der Hoff BBA staf 020 3010 413