Subcommissie Ethiek

De subcommissie Ethiek buigt zich over de herziening van de VGBA, het thema onafhankelijkheid (ViO) en de NOCLAR-regelgeving.

Taken van de subcommissie

  • het uitvoeren van en rapporteren over de door het Adviescollege bepaalde projecten binnen de gestelde termijnen en procedures;
  • het uitvoeren van uitvoerende werkzaamheden binnen het aandachtsgebied en rapporteren aan het Adviescollege;
  • het voorbereiden van publicaties over vooraf afgestemde thema‚Äôs binnen het aandachtsgebied;
  • het opstellen van een jaarlijks verslag van uitgevoerde activiteiten;
  • het opstellen van voorgenomen activiteiten voor het komend jaar, ter afstemming met het Adviescollege;
  • het aansturen van de werkgroepen en zorgdragen voor nakoming van de afspraken inzake kwaliteit en kwantiteit van de op te leveren stukken;
  • het uitvoeren van projecten binnen het aandachtsgebied of samen met andere subcommissies.

Samenstelling Subcommissie Ethiek

Gonny Linde (375x375)
Gonny Linde Voorzitter, ook lid van het ACB
Marina Beernink-Marcusse (375x375)
Marina Beernink
Philippe Boileau (375x375)
Philippe Boileau
John Hoek (375x375)
John Hoek
Sharda Poelloe (375x375)
Sharda Poelloe
Jeroen Spiekker (375x375)
Jeroen Spiekker
Victor Valckx (375x375)
Victor Valckx
Geert Pieter Vermeulen (375x375)
Geert Pieter Vermeulen
vacature openbaar accountant
Rudy van Maaren (375x375)
Rudy van Maaren NBA, secretaris
kl_3044_JanDroogsma_7maart2023.jpg
Jan Droogsma
kl_3034_PetraBarkema-deGelder_7maart2023.jpg
Petra Barkema de Gelder

Commissiebegeleider

Hanneke de Jong
h.dejong@nba.nl
020-3010247