Commissies en adviesorganen

Leden van de NBA zijn op veel manieren actief binnen de beroepsorganisatie. Binnen de beroepsorganisaties functioneren bijvoorbeeld allerlei commissies. Hieronder vindt u een overzicht van de diverse door het bestuur ingestelde permanente commissies en adviesorganen. Ook vindt u de van kracht zijnde regelingen.

Vergoedingen

Voor leden van adviescolleges, commissies, besturen, platformen, raden en werkgroepen gelden de volgende regeling, formulieren en nadere toelichting.