Gedragscode NBA-bestuur

Het bestuur heeft een gedragscode opgesteld over de wijze waarop het bestuur van de NBA wordt vormgegeven. Met het opstellen en onderschrijven van deze gedragscode brengt het bestuur tot uitdrukking dat het accountantsberoep helderheid over de gehanteerde normen aan zijn stand verplicht is ('noblesse oblige') en dat de NBA daarin een voorbeeldrol heeft te vervullen.

Daarmee wordt ook onderstreept dat het besturen van een beroepsorganisatie, waarbij niet alleen rekening moet worden gehouden met de belangen van de aangesloten accountants maar vooral ook met de belangen van de gebruikers van door accountants getoetste financiƫle informatie (het maatschappelijk verkeer), iets wezenlijk anders is dan het managen van een onderneming.