Themagroepen; mooie gelegenheid om over de inhoud van het vak te sparren

Hoe vaak spart u echt met collega’s over het vak, over dat ene ingewikkelde waarderingsvraagstuk, de toepassing van de regelgeving, de wijze van toetsen of juist de impact van digitale ontwikkelingen? In de afdeling Oost merkten ze dat er op de afdelingsvergaderingen eigenlijk weinig gelegenheid was om echt de diepte in te gaan en vraagstukken te doorgronden.

Themagroepen: een korte toelichting

Deze behoefte aan verdieping en verbinding legde de grondslag voor de themagroepen. Dat zijn groepen bestaande uit ongeveer 10 accountants, die verdeeld over een aantal bijeenkomsten ervaringen uitwisselen over een vak-  of beroepsgericht thema. Afgelopen jaren waren dat thema’s als: beroepseed, de consultatie over standaard 4410, wijzigingen in Titel 9 BW2 en de NBA governance.

Naast inhoudelijke verdieping, was ook de verhoogde onderlinge betrokkenheid een mooi resultaat van de themagroepen. Deelnemers wisten elkaar ook na de afronding van een themagroep makkelijker te vinden met vakinhoudelijke vragen.

Aansluiting bij het landelijke NBA-beleid

Landelijk zet de NBA middels haar bestuursvisie onder andere in op kwaliteitsverbetering en communityvorming. De opzet van de themagroepen zoals die zijn vormgegeven in de afdeling Oost sluiten daar naadloos op aan en hebben een duidelijk overlap met de nieuwe governance structuur. Vandaar dat door het landelijk bestuur besloten is om dit initiatief landelijk uit te rollen.

Thema's voor de landelijke pilot

Voor de pilot dit jaar zijn deze thema’s uitgekozen:

  • ‘Toetsing en kwaliteit’: Openbaar accountants (en zo mogelijk ook toetsers) gaan met elkaar in gesprek over hun ervaringen met toetsing; wat gaat er goed, wat kan er beter?
  • Ketenkracht in de AGRO sector: Accountants in business, internal auditors of openbaar accountants  in de sector Bouw delen hun kennis, opvattingen en verwachtingen. Welke risico’s en adviesmogelijkheden zien zij?   
  • Ketenkracht in de bouwsector: Accountants in business, internal auditors of openbaar accountants  in de sector Agro delen hun kennis, opvattingen en verwachtingen. Welke risico’s en adviesmogelijkheden zien zij?
" Wat besproken wordt in de themagroepen, blijft binnenskamers, zodat je echt open en vrijuit met elkaar kunt sparren",
Aldert Veenstra

Aanmelden of meer informatie:

Vindt u het leuk om samen met vakgenoten te sparren over vakgerelateerde onderwerpen, meldt u zich dan aan voor één van de themagroepen. Dat kan door het invullen van het aanmeldformulier, of neem contact op met uw afdelings- of kringbestuur. Heeft u nog vragen neem dan contact op Suzanne Vink.