Ketenkracht in de bouwsector

Bij het thema Ketenkracht in de Bouwsector selecteren we enkele vraagstukken die spelen in de bouwbranche, waarbij de bouwbranche een breed scala aan activiteiten omvat. Van infrastructuur, woning- en utiliteitsbouw tot aan scheepsbouw. Vraagstukken waar ook uw collega-accountants mee stoeien. De themagroepen bieden gelegenheid om deze onderwerpen samen verder te verkennen. 
 

"Wat mij het meest verraste aan de themagroepen is de kracht van de samenwerking binnen de themagroepen met vooraf voor mij totaal onbekende collega’s."
Karen van Eldonk

Een veel voorkomend vraagstuk in de bouwbranche gaat bijvoorbeeld over het onderhanden werk, wanneer de productiecyclus langer dan 1 kalenderjaar duurt. Dan komt de vraag op tafel wanneer  welk deel van het project gerealiseerd is en hoe dat in de in de jaarrekening verwerkt moet worden. Daarnaast spelen er vragen over de toepassing van de nadere voorschriften NOCLAR,  die aangeven wat er van alle accountants verwacht wordt en hoe zij moeten handelen als regels niet worden nageleefd door de eigen organisatie of door een cliënt. Of hoe te handelen bij de inhuur van ZZP’ers en derden met name met het oog op de nieuwe wet arbeidsmarkt in balans?

Bovenstaande zijn voorbeelden van mogelijke onderwerpen om met vakgenoten in een themagroep over van gedachten te wisselen.

Ketenkracht-in-de-bouw-1200.jpg