Ketenkracht in Agro

Bij het thema ketenkracht in de Agro selecteren we enkele vaktechnische vraagstukken uit de brede agrosector: veeteelt, tuinbouw, fruitteelt, bosbouw of pluimveehouderij of één van de overige subsectoren. Vraagstukken waar ook uw collega-accountants mee stoeien. De themagroepen bieden gelegenheid om deze onderwerpen samen verder te verkennen.  
 

"Wat mij het meest verraste aan de themagroepen is de kracht van de samenwerking binnen de themagroepen met vooraf voor mij totaal onbekende collega’s."
Karen van Eldonk

De agrarische sector kent bijvoorbeeld een aantal sector specifieke regelingen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de mineralenboekhouding. Wat zijn hierbij de voetangels en vraagstukken? Daarnaast spelen er ook financiële en fiscale vraagstukken, zoals op het vlak van de juiste investeringen, optimaliseren van bedrijfsprocessen of het aanvragen van mogelijke subsidies. Maar ook  bedrijfsoverdracht of de aan- en verkoop van landbouwgrond zijn veel voorkomende zaken in de agrarische sector.

Dit zijn allemaal mogelijke onderwerpen om met vakgenoten in een themagroep over van gedachten te wisselen.

ketenkracht agro tuinbouw 1200.jpg