Edward Spiegel over de NBA-themagroepen.

“Vanaf 2014 ben ik samen met Sibert van Gaal en leden van de afdeling NBA Oost begonnen met het uitwerken van het concept ‘Themagroepen’. De aanleiding was dat de politiek de accountants toen ernstig ter verantwoording riep, na het verschijnen van (AFM) rapporten waaruit bleek dat de kwaliteit van onze beroepsuitoefening niet op orde was. Dat betrof dan wel in eerste instantie de grotere kantoren, maar de resultaten uit kwaliteitstoetsingen door de NBA en SRA gaven aan dat ook de kleinere kantoren te veel steken lieten vallen.

De eerste bijeenkomsten waren nog zonder specifiek thema, maar het was dan sowieso al fijn om gewoon eens met titelgenoten over het vak te praten. De deelnemers aan de eerste bijeenkomst heb ik enthousiast toegesproken, als zijnde pioniers en waardevolle diamanten. Later zijn specifieke thema’s gekozen, zoals de beroepseed, de nieuwe standaard 4410, de governance, kwaliteitstoetsing, samenwerking en externe verslaggeving wijzigingen.

Ik herinner me nog goed dat ik samen met Thijs Willemsen een overzicht heb samengesteld van de belangrijke wijzigingen in Titel 9 BW2 per 1-1-2016 voor de jaarrekening. Hij was toen net vader geworden, maar kwam toch 1,5 uur met de auto naar Zwolle om samen met mij op zolder het stuk op te stellen. Vanzelf gaat dat niet en er doemen dan ook vragen op, met nader uitzoekwerk. Kwaliteit staat ook dan voorop. Uiteindelijk hebben we een samenvatting gepresenteerd op de afdelingsvergadering. Ik vind dat echt een goed voorbeeld van de weg die we moeten gaan. Laten we meer samen doen en van elkaar leren. Want waar je ook werkt en wat je ook doet, de kennis over het accountantsvak is van ons allemaal.”