Overstappen met een afgerond portfolio

Als het je niet is gelukt om de praktijkopleiding onder de oude eindtermen vóór 1 september 2021 af te ronden, moet je overstappen naar de nieuwe praktijkopleiding onder de nieuwe eindtermen.

Heb je je laatste verslag van de ‘oude’ praktijkopleiding al ingeleverd en je hele portfolio afgerond? Ook dan moet je aan de nieuwe eindtermen voldoen om te kunnen afstuderen. Deze eindtermen stellen andere eisen aan de inhoud van de praktijkopleidingen dan de oude eindtermen, bijvoorbeeld met betrekking tot het aantal voorgeschreven uren en opdrachten.

In een POP, dat je in overleg met je praktijkbegeleider opstelt, beschrijf je in welke mate in jouw gevolgde praktijkopleiding de nieuwe eindtermen al zijn afgedekt en is voldaan aan de vereisten met betrekking tot de eindtermen, het aantal uren, het aantal opdrachten, de ICAIS-opdracht, het referaat en het trainingsprogramma. Daarna beschrijf je wat je nog moet doen om aan alle vereisten te voldoen. De doorlooptijd is hierdoor afhankelijk van wat je al hebt gedaan.

In de ELO zijn sjablonen voor POP Assurance en POP MKB te vinden en handige tabellen, waarin de verschillen tussen de oude en de nieuwe opleiding zijn geduid.