Geïntegreerd slotexamen online tot 1 januari 2022

Het geïntegreerd slotexamen wordt tot 1 januari 2022 online afgenomen. Als de situatie het toelaat worden vanaf 1 januari de examens weer fysiek afgenomen bij de onderwijsinstellingen.

Het uitgangspunt hierbij is dat de eenmaal geplande examens zoveel mogelijk doorgang vinden. Dit heeft tot gevolg dat in gevallen waarin een examinator of kandidaat door (symptomen die van) corona, niet op locatie kan komen, maar wel in staat is om het examen af te nemen/af te leggen, gekeken wordt naar een hybride oplossing. Dit betekent dat van examinatoren en kandidaten dan bijvoorbeeld wordt verlangd altijd een laptop mee te nemen naar het examen.

De examens worden afgenomen door een theorie-examinator, die door de onderwijsinstellingen en een praktijkexaminator die door een stagebureau is voorgedragen.

De data en locaties van de examens in 2022 worden binnenkort op de website van de NBA gepubliceerd. Kandidaten kunnen zich uiterlijk zes weken van tevoren voor een examen aanmelden, mits het portfolio is afgerond en de theoretische opleiding is behaald.