Carla Slotema-Tesser namens LIO toegetreden tot NBA-bestuur

Carla Slotema-Tesser.jpgDrs. Carla Slotema-Tesser RA MPC CPC is directeur a.i. van de Gemeentelijke Accountantsdienst Den Haag. Ze neemt sinds november 2020 zitting in het LIO-bestuur en heeft een brede en lange ervaring als accountant in de publieke sector zowel centraal als decentraal.

Zij volgt Richard van Hienen op, die zijn bestuursfunctie neerlegt vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn in het ledengroepbestuur.