ICAIS-opdracht aangepast

Met ingang van 1 juli 2020 is de ICAIS opdracht voor zowel de Assurance- als de MKB-oriëntatie aangepast.

Met de aanpassingen worden meer guidance en handvatten gegeven, zodat je beter in staat wordt gesteld om op een gestructureerde manier een advies of management-letter te schrijven over dit onderwerp.

Een andere belangrijke wijziging is dat de opdracht altijd door een bij de opdracht betrokken deskundige – dit kan bijvoorbeeld de IT/EDP-auditor zijn – moet worden beoordeeld, alvorens het eindoordeel door de beoordelaar van het stagebureau of de docent van de onderwijsinstelling wordt gegeven.

De opdracht wordt bij voorkeur uitgevoerd in het tweede jaar van de praktijkopleiding, maar het kan zijn dat je hem al eerder afrondde als onderdeel van je theoretische opleiding. De opdracht mag dan in ieder geval niet langer dan twee jaar geleden zijn afgerond als je hem in de praktijkopleiding inbrengt.

Als je al bezig bent met de uitwerking van de opdracht volgens de oude opzet, dan kun je die nog tot uiterlijk 1 september 2020 indienen. De opdrachten en de beoordelingsformulieren zijn te vinden in de studieroute in de ELO.