Banken moeten halfjaarbericht 2020 uitvoeriger toelichten

De halfjaarberichten van banken over de eerste helft van 2020 vragen door de coronacrisis om een uitvoeriger toelichting dan gebruikelijk. Dat stelt de Sector Commissie Banken (SCB) van de NBA in een publicatie.

De SCB wijst op verslaggevingsstandaard IAS 34 ‘Interim Financial Reporting’, die voorschrijft dat banken een uitvoeriger toelichting bij de halfjaarcijfers moeten geven als zich sinds de presentatie van de laatste jaarcijfers significante wijzigingen hebben voorgedaan. De ernst en omvang van de coronacrisis werd pas zichtbaar medio maart, toen de meeste banken hun jaarcijfers over 2019 al hadden gepubliceerd.

De sectorcommissie merkt op dat de eerste kwartaalberichten van Nederlandse banken (voor de periode tot 31 maart 2020) niet zijn opgesteld conform IAS 34 en ook niet zijn beoordeeld door de externe accountant. “De halfjaarcijfers daarentegen worden meer diepgaand beoordeeld en met name in de toelichtingen zal voldoende het verhaal van de leiding van de bank moeten doorklinken”, aldus de SCB.     

Impact coronacrisis

Voor een goed inzicht in de impact van de coronacrisis op het risicoprofiel is het belangrijk dat banken in hun halfjaarbericht uitvoerige specificaties opnemen van hun leningenportefeuille naar type tegenpartij en sectoren, zo benadrukt de sectorcommissie.

Ook hebben veel Nederlandse banken vanwege corona coulance verleend aan klanten, vaak in de vorm van ‘betaalpauzes’. Die kunnen een indicatie zijn van meer risico op wanbetaling door de klant. Daarom moeten banken in hun halfjaarberichten veel aandacht geven aan de mate waarin zulke betaalpauzes zijn toegekend en hoe daarmee via een voorziening rekening is gehouden.

Het schokeffect van de coronacrisis op de economie is daarnaast een belangrijk aspect bij de bepaling van de voorziening voor te verwachten toekomstige kredietverliezen per 30 juni 2020. De SCB verwijst naar de verwachtingen die De Nederlandsche Bank in juni heeft gepubliceerd over de economische vooruitzichten, waarbij DNB uitgaat van een basis, mild en zwaar scenario. Daarbij wijst DNB op de inherente significante onzekerheden bij die ramingen.