Verslag bestuursvergadering 11 februari 2020

Op dinsdag 11 februari kwam het NBA-bestuur samen tijdens de maandelijkse bestuursvergadering.

De volgende onderwerpen kwamen aan de orde:

  • Vanuit het ACB
  • Reactie op rapporten van MCA en CTA
  • Opheffing MCA
  • Aanpassen tarieven bepaalde gremia
  • (Her)benoemingen

Download