NBA start verkenning naar regelgevend proces

Onderdeel van het jaarplan 2020 van de NBA is een evaluatie naar het regelgevend proces. In februari is daarom gestart met een strategische verkenning naar de vormgeving van het regelgevend proces in de toekomst. Janine van Diggelen zal als extern adviseur het onderzoek leiden en het NBA-bestuur over de strategische opties adviseren. 

De verkenning vormt de start van een proces dat antwoord moet geven op de vraag welke opzet en invulling het beste beantwoordt aan huidige en toekomstige verwachtingen van stakeholders en de maatschappij. Daarbij moet rekening worden gehouden met het internationale proces van totstandkoming van een belangrijk deel van de beroepsreglementering, zoals van toepassing in Nederland. De verkenning omvat daarom onder meer het huidige totstandkomingsproces van beroepsreglementering in Nederland en internationaal en het verzamelen van relevante input op basis van interviews met stakeholders. 

Janine van Diggelen is actief in (boardroom) consulting en lid van de Raad van Toezicht en de audit commissie van het Meander MC te Amersfoort. Ook doceert zij aan de Nyenrode Business Universiteit. Eerder was zij onder meer voorzitter van de wereldwijde organisatie van toezichthouders op accountants IFIAR en werkte zij bij de AFM als Head International Auditing & Accounting, Policies and Standard Setting.