Sector Commissie Banken vat publicatie over halfjaarberichten 2020 van banken samen

De sectorcommissie banken (SCB) heeft een samenvatting gemaakt van de belangrijkste punten uit de publicatie in juli over de ‘Verwachtingen over de toelichting van de impact COVID-19 in halfjaarberichten 2020 van banken’. De SCB wilde hiermee de aandacht vestigen op toelichtingen op halfjaarcijfers in de halfjaarberichten van banken.

Het ging hierbij vooral om het zo transparant mogelijk toelichten van onzekerheden en bijzondere omstandigheden zoals de aannames die gedaan zijn bij het maken van schattingen.

We zijn inmiddels een aantal maanden verder maar de gevolgen van de crisis op de banken blijft lastig te bepalen. Een tweede besmettingsgolf in oktober en de verschillende lockdownmaatregelen die wereldwijd gelden, resulteren nog steeds in een grote onzekerheid over mate en termijn van economisch herstel.

Ondanks meer positieve berichten over een vaccin blijft het lastig om de impact van de crisis op de banken te bepalen. De voortdurende grote onzekerheid heeft ertoe geleid dat de kernboodschappen uit de publicatie van juli 2020 inzake de gevolgen van Covid-19 in de jaarrekening 2020 nog steeds valide zijn. Daarom volgt in bijgevoegde publicatie een korte samenvatting om de belangrijkste verwachtingen nogmaals onder de aandacht te brengen.