Handboek samenstellingsopdrachten: update Wwft

De tekst over de wijzigingen van de Wwft bleek niet helder te zijn, daarom is deze aangepast. Verder zijn er geen inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd.

Wat is de wijziging?

Vanuit de praktijk ontvingen wij signalen dat in de versie van januari 2019 onduidelijkheid was rond de door de Raad voor Toezicht uitgevoerde toetsingen en de Wwft. Dit is in deze versie verduidelijkt.

De Raad voor Toezicht toetst niet de werking van de Wwft namens de toezichthouder Bureau Financieel Toezicht. Wel wordt tijdens de toetsing door de Raad voor Toezicht de toepassing van de Wwft getoetst binnen het kantoor.

Doelgroep

Dit handboek ondersteunt met name kleine kantoren met uitsluitend samenstellingsopdrachten. Het geeft deze kantoren een goede basis voor kantoorkwaliteit en daarmee voor de toetsing.

Download het handboek op MijnNBA.nl (alleen voor leden)