Dashboard Accountancy: interview met audit committee-voorzitter René Hooft Graafland

Door de verschuivingen in de opvattingen over goed ondernemingsbestuur is de onafhankelijkheid van de accountant nu beter gewaarborgd. "Daar wordt iedereen beter van", zegt René Hooft Graafland in een interview op het Dashboard Accountancy. Maar de kritiek op het functioneren van de accountant heeft ook geleid tot een opeenstapeling van administratieve eisen, waardoor accountants in een "kramp kunnen schieten".

Volgens Hooft Graafland, voorzitter van de audit committees van Ahold Delhaize en Wolters Kluwer, is het gevolg daarvan dat de accountant minder ruimte ziet om ook op andere gebieden dan strikt de controle van de jaarrekening zijn gedachten te laten gaan over de onderneming. "En dat zijn nu juist de gebieden waarop organisaties zoveel baat kunnen hebben van een objectieve, deskundige blik van buiten. Ik vond de externe accountant voorheen sterker op deze gebieden."

Benen op tafel

Aanleiding voor het interview is het onderzoek dat de NBA eerder dit jaar uitvoerde onder voorzitters van audit committees van AEX- en AMX-bedrijven. Daaruit bleek dat 71 procent van de deelnemers vindt dat de dienstverlening van accountants op de traditionele thema's, zoals de jaarrekeningcontrole en risico's rond waarderingen en schattingen, is verbeterd.

Op deze terreinen is inderdaad een "enorme kwaliteitsslag" gemaakt, zegt Hooft Graafland, maar dat is "deels ten koste gegaan van de aandacht voor niet-financiële onderwerpen". "Hoe gaan we met cybersecurity om, wat is 'the tone at the top', gaat de onderneming de goede kant op? Over dat soort vragen vormt een goede accountant zich ook een mening. Hij beweegt zich immers door het hele bedrijf, ziet en hoort van alles. Daarover wil ik als commissaris met hem een gesprek kunnen hebben. Niet geformaliseerd, maar gewoon, met de benen op tafel."

Dashboard

Het Dashboard Accountancy, dat prestaties van openbare accountantskantoren permanent zichtbaar wil maken, is dit voorjaar opgezet samen met de oob-accountantskantoren. Het dashboard wordt periodiek aangevuld met nieuwe content. Eerder werd onder andere informatie toegevoegd over interne en externe inspecties, fraude, en de uitgebreide controleverklaring.