NBA combineert ALV met Creatieve Conferentie

De NBA combineert de algemene ledenvergadering van 17 juni met een 'creatieve conferentie', die voorafgaat aan de ALV zelf. Locatie is de Rijtuigenloods in Amersfoort.

De gekozen locatie symboliseert wat de beroepsorganisatie betreft het doel van de Creatieve Conferentie: het bepalen van de koers van de NBA voor de komende jaren en het zorgen voor wisselwerking tussen de organisatie en haar leden. "In een decor van treinwagons, rails en wissels is dit een belangrijke dag voor de toekomst van de NBA. We willen vernieuwen door onze krachten te bundelen met onze leden", aldus algemeen directeur Harm Mannak.

Designlabs

Deelnemers bepalen tijdens de conferentie welke 'designlabs' van start moeten gaan met het ontwikkelen van de nieuwe 'communities' en 'faculties' van de NBA. Die moeten, na finale besluitvorming in de ledenvergadering van 2020, de huidige ledengroepen, commissies en werkgroepen gaan vervangen. De NBA heeft zich in die opzet onder andere laten inspireren door de Britse beroepsorganisatie ICAEW die een vergelijkbaar model hanteert.

Gedurende de Creatieve Conferentie wordt ook teruggekeken op de tientallen 'toekomsttafels' die tussen eind maart en begin juni zijn georganiseerd in het kader van NBA Open. Daarbij is met vele honderden leden gesproken en vooral naar ze geluisterd, stelt Harm Mannak. "Heel veel mooie reacties, vol urgentie, passie voor het vak en adviezen voor de koers van de NBA." Daarnaast laten enkele sprekers van buiten tijdens de Creatieve Conferentie hun licht schijnen op het beroep, onder meer via een bijdrage van 'Denker des Vaderlands' Daan Roovers.

Spoorboekje

De Creatieve Conferentie begint op maandag 17 juni om 12:30 uur in de Rijtuigenloods in Amersfoort (adres: Piet Mondriaanplein 61). De aansluitende ledenvergadering van de NBA begint om 16.00 uur.

Het bestuur van de NBA roept de leden van harte op om beide onderdelen van de middag bij te wonen en zo gezamenlijk te besluiten over het "spoorboekje" van de beroepsorganisatie voor de komende tijd. "Samen bepalen we de nieuwe koers, op weg naar een vitale beroepsgroep vol vertrouwen en verbinding", aldus Harm Mannak.