Dilemma van de week: Laat je rijden

U werkt bij een non-profit organisatie en hebt ook zitting in de Medezeggenschapsraad (MR). In het afgelopen jaar is een nieuwe directeur aangesteld bij de organisatie. Bij het bespreken van de jaarstukken in de MR valt u op dat de post overige reis- en verblijfkosten behoorlijk zijn gestegen ten opzichte van vorig jaar (600%). Dit bedrag was niet begroot.

Aan de controller vraagt u waaruit deze post bestaat. Deze legt uit dat de nieuwe directeur met alle stakeholders kennis wil maken en daarom met collega's op dienstreis is gegaan in het buitenland. Ook heeft hij een chauffeur ingehuurd om hem binnenlands te vervoeren.

De overige MR-leden vinden deze verklaring afdoende. De vorige directeur reisde met het openbaar vervoer. U vindt dat een auto met chauffeur niet past bij een non-profit instelling, die publieke middelen ontvangt. De MR wil de nieuwe directeur liever te vriend houden en vinden het de moeite niet.

Wat doet u?

  1. U eist volledige transparantie in de jaarrekening over gemaakte kosten
  2. U stapt naar de pers en de politiek
  3. U gaat een gesprek aan met de desbetreffende directeur
  4. Anders, namelijk...