Dilemma van de week: Even snuffelen

U bent werkzaam als cfo bij een energiebedrijf. Het ziekteverzuim onder de medewerkers is erg hoog. Bij de bespreking van de verzuimcijfers meldt de HR-medewerker dat het vermoeden bestaat dat nogal wat medewerkers softdrugs gebruiken. 

Alle medewerkers zullen daarom een verklaring moeten ondertekenen dat zij meewerken aan at random alcohol- (blaastest) en drugscontroles (wangslijmtest, drugshonden, controleren van auto's en werkplekken). Als men niet tekent dan kunnen er maatregelen volgen zoals het overplaatsen naar een andere functie. Bij de uitvoering van de tests zou dan blijken welke medewerkers zich aan middelengebruik schuldig maken.

Wat doet u? 

  1. Ik sta achter deze werkwijze
  2. Ik wijs de HR-manager erop dat op deze manier persoonsgegevens verzameld worden en dat dit juridisch niet waterdicht is
  3. Ik stel voor om voorlichting te geven in plaats van deze repressieve maatregelen door te voeren
  4. Anders...