Herziene versie van NBA-handreiking 1136 over Standaard 4410 inzake samenstellingsopdrachten

De NBA publiceert de herziene versie van NBA-handreiking 1136 over Standaard 4410 inzake samenstellingsopdrachten. 

De aanpassing van Standaard 4410 op grond van NOCLAR (Non-Compliance with Laws and Regulations) heeft op haar beurt geleid tot een aantal tekstuele aanpassingen, waaronder verwijzing naar de NV NOCLAR, in de handreiking over Standaard 4410.