Dilemma van de week: Onderhuur

Je bent net afgestudeerd als registeraccountant en naast je werk bij een accountantskantoor ben je een startup begonnen met een vriend. Voor dit bedrijf moet vooral nog veel geïnvesteerd worden en de opbrengsten laten voorlopig op zich wachten.

De ontwikkelingen vinden plaats in een oud bedrijfsverzamelgebouw met voormalige bedrijfswoningen dat wacht op herontwikkeling. Als je de boekhouding doorneemt blijken er bedragen te worden ontvangen voor onderhuur. Je hebt nooit huurders gezien in het pand. Als je opheldering vraagt bij je mede-ondernemer blijkt dat hij huurcontracten afsluit voor postadressen. De locatie heeft immers huisnummers genoeg. Deze “huurders” kunnen zich hiermee inschrijven in de gemeente en een uitkering aanvragen. Wat doe je?

  1. Je dwingt je mede-ondernemer om dit direct terug te draaien.
  2. Dit is fraude, dus je meldt dit direct bij de Fiod
  3. Je verbreekt direct alle zakelijke verbindingen.
  4. Iets anders

Slotwoord

Wat een vervelende situatie. In al het enthousiasme, de spanning van het opzetten van een nieuw eigen bedrijf en alle investeringen is dit een ware domper. In de casus betreft het een vriend waarmee de start-up is opgezet. Je denkt iemand goed te kennen, kijkt er naar uit om deze uitdaging met elkaar aan te gaan, er is sprake van een vriendschap en een vertrouwensband. Des te wranger als daar 'misbruik' van gemaakt wordt. Want het is aannemelijk om te veronderstellen dat uw vriend ook wel weet dat deze situatie totaal onwenselijk is. Waar ook rekening mee gehouden moet worden is de reputatieschade die u oploopt als ondernemer en RA op het moment dat deze praktijken uitkomen. Al met al, redenen te over om heel snel te willen gaan handelen.

Wat doen de deelnemers aan dit dilemma?

Veruit de meesten kiezen ervoor om er op te staan dat dit direct rechtgezet wordt: 48%. Aangaande de andere opties ligt de verdeling dicht bij elkaar: 18% ziet dit als fraude en maakt melding bij de Fiod, 21% verbreekt onmiddellijk alle zakelijke verbindingen. In ieder geval is het zo dat bij het alarmeren bij instanties u duidelijk stelling (hier is vermoedelijk sprake van fraude) en afstand neemt van de situatie. 13% geeft aan iets anders te doen. Deze reacties variëren van 'eerst de zaak nader onderzoeken' tot 'praktijk onmiddellijk stoppen'. Feit blijft dat uw 'vriend' en partner dit achter uw rug om heeft opgezet en u zodoende in een risicovolle situatie brengt, wat zeker al voldoende reden zou zijn om acuut de samenwerking te willen opheffen.