Dilemma van de week: Hogere factuur

U werkt als hoofd bedrijfsvoering bij een machinefabriek. De fabriek wil een aanzienlijke investering doen in een nieuw machinepark. Voor deze machines kan subsidie verkregen worden. In een overleg met een mogelijke leverancier stelt hij voor om een hogere factuur te sturen voor deze nieuwe machines. Met deze factuur kan dan meer subsidie worden aangevraagd. 

Voor de meerprijs worden reserve-onderdelen geleverd zonder factuur. Daarop is de subsidieregeling toch niet van toepassing. Door het voordeel dat met deze methode wordt behaald kan een dure machine aangeschaft worden die energiezuiniger is.

Wat doet u?

  1. Ik ga op dit aanbod in
  2. Ik kies een andere leverancier
  3. Ik doe een melding bij de subsidieverstrekker
  4. Anders, namelijk

Slotwoord

Wat te doen? Een leverancier doet een aanbod om een hogere factuur te sturen voor de aanschaf van machines. Hierdoor kan meer subsidie worden aangevraagd en energiezuinigere machines worden aangeschaft die beter zijn voor het milieu. Daar kan toch niemand op tegen zijn?

Uiteraard is dit niet de bedoeling. Op deze manier wordt er duizenden euro's aan subsidie te veel overgemaakt, er is sprake van fraude. Bij ontdekking zal aangifte volgen en terugvordering van ten onrechte ontvangen bedragen. Kortom, niet aan beginnen!

  • Desalniettemin geeft 6% van de deelnemers aan dit dilemma aan in te gaan op het aanbod van de leverancier.
  • 50% kiest voor een andere leverancier. Dit lijkt een verstandige keuze, echter als hier geen vervolgstap op wordt genomen (het doen van een melding) staat het de leverancier niets in de weg om het bij een ander bedrijf opnieuw te proberen. Er komt dus geen einde aan.
  • 24% doet melding bij de subsidieverstrekker
  • 20% geeft aan iets anders te doen. Deze alternatieven komen veelal neer op 'niet ingaan op het aanbod' tot het aanspreken van de leverancier. Ook de suggestie om te handelen vanuit een combinatie van de antwoordopties is vaak gegeven.

Download en meer over de app