Dilemma van de week: Dubieuze debiteur

Ik ben werkzaam als controller. In de jaarcijfers is een aanzienlijke voorziening opgenomen voor dubieuze debiteuren. Eén grote debiteur staat al een jaar open.

Ik krijg net informeel een signaal uit de markt dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat dit bedrijf aan de betalingsverplichting kan voldoen. Mijn directeur is zelf een stuk positiever over deze kansen als ik hem daarover spreek. Momenteel is ons bedrijf in onderhandeling met de bank over een nieuwe lening. De bank is erg voorzichtig en als de debiteur zou worden afgeboekt, komen we niet in aanmerking voor de lening. In dat geval riskeren we faillissement en ontslag van medewerkers.

Wat doe ik?

  1. Ik boek de debiteur af.
  2. Ik baseer mij op de geluiden van mijn directeur en laat de post ongemoeid.
  3. In het gesprek met de bank geef ik mondeling mijn inschatting van deze post.
  4. Ik zeg tegen mijn directeur dat als de cijfers ongewijzigd blijven hij de werkelijkheid niet volledig weergeeft.
  5. Anders...