Dilemma van de week: Tenenkrommend

Tenenkrommend? U bent als CFO werkzaam bij een beursgenoteerde organisatie met een charismatische CEO. U heeft inmiddels een andere functie geaccepteerd bij een andere multinational. Tijdens de conferencecall met investeerders en analisten onderbreekt de CEO uw betoog als er lastige vragen komen over kapitaalinvesteringen. 

De CEO zegt letterlijk ‘Volgende vraag. Saaie idiote vragen zijn niet cool’. Wat doet u? 

  1. U doet niets
  2. U beantwoordt de vraag van de analist later in het gesprek alsnog
  3. U voert een stevig gesprek met uw CEO, na afloop van de call
  4. U kaart dit voorval aan bij uw aanspreekpunt binnen de Raad van Commissarissen.

Slotwoord

De uitslagen op dit dilemma zijn als volgt:

  1. U doet niets. 5%
  2. U beantwoordt de vraag van de analist later in het gesprek alsnog. 32%
  3. U voert een stevig gesprek met uw CEO, na afloop van de call. 41%
  4. U kaart dit voorval aan bij uw aanspreekpunt binnen de Raad van Commissarissen. 22%

De resultaten liggen redelijk dicht bij elkaar. Wel is het zo dat het merendeel van de respondenten de toon van de CEO niet pikt. Ook de optie om dit voorval te bespreken met een aanspreekpunt is verstandig. Het signaleren en acteren op onwenselijk gedrag (want daar mogen we in dit geval wel van spreken) is goed voor een organisatie. Een opvolging in acties, het later beantwoorden van de vraag, aankaarten én een stevig gesprek is ook denkbaar.

Via het menu van de app kunt u ook uw eigen dilemma's voorleggen. Ook is het mogelijk te mailen naar aib@nba.nl.