Dilemma van de week: Informele economie

Sinds kort ben ik gestart met sporten onder begeleiding van een personal trainer. Dit is een contact van mijn manager en heel veel collega's trainen privé onder zijn begeleiding.

Het lesgeld moet altijd contant na afloop van de les in een envelopje worden gegeven. Ik weet natuurlijk niet zeker of de trainer dit opgeeft aan de belasting, maar ik verwacht dat dit niet het geval is. Dit zit mij niet helemaal lekker. Alles bij elkaar zou deze trainer best een groot bedrag onbelast ontvangen. Mijn collega's zien geen problemen. Zij betalen hun schoonmaakhulp ook contant.

Wat zou u doen?

  1. Niets, lekker doorsporten
  2. Aangeven dat u graag het bedrag van de lessen overmaakt
  3. Anders...

Slotwoord

Een herkenbaar dilemma dat dicht bij huis komt. De realiteit is dat veel mensen de pianoleraar die woensdagmiddag aan een van de kinderen thuis les komt geven contant betalen of de huishoudelijke hulp. Kortom: voorbeelden te over. Het ligt in de lijn der verwachting dat de trainer in dit specifieke geval de inkomsten niet opgeeft aan de belastingdienst. Of bij navraag hierover een eerlijk antwoord gegeven wordt, is maar zeer de vraag. Deze gang van zaken is natuurlijk niet hoe het hoort te gaan.

In dit dilemma komt ook een ander precair punt naar voren: het feit dat de manager en uw collega's er geen moeite mee hebben om op deze manier tijdens privé tijd 'zaken' te doen. Wat doet u? Brengt u dit te berde? Juist omdat dit scenario zo alledaags is, zou het lastig kunnen zijn om dit aan te kaarten. Straks zien uw collega's u aan voor een moraalridder (blz. 14 over 'De moraalridder), iemand die roomser wil zijn dan de paus... Maar is dat in dit geval een slechte zaak? Uiteraard zijn er andere opties: een andere trainer zoeken, om een factuur vragen. Evengoed is het zo dat in dit geval het onduidelijk is hoe iemand zijn administratie voert. Dat het nu om kleine bedragen gaat is niet relevant. Termen zoals het hebben van een voorbeeldfunctie en een gedragscode voelen in dit geval wat zwaar aan maar het kan geen kwaad om ook bij de 'kleinere' dilemma's even een check te doen.