Dilemma van de week: Valse noot?

U was zakelijk leider van een bekend orkest en bent vorig jaar overgestapt naar een andere werkgever. U hoort tijdens een borrel nieuwe informatie over het gehuurde pand van de stichting.

Jaarlijkse hoogtepunt

Over 2 weken staat de uitvoering van het jaarlijkse hoogtepunt, het koningsconcert, op het programma. Hier heeft het orkest het hele hard jaar aan gewerkt en veel bekende Nederlanders hebben al kaarten gekocht. De stichting waarvoor u werkzaam was, huurt al jaren een pand voor een relatief hoge prijs.

Tijdens een borrel vertelt een medewerker van de stichting u dat het pand in handen blijkt te zijn van de voorzitter van de stichting. U was hiervan niet op de hoogte. Het pand is de afgelopen 5 jaren al een keer doorverkocht. De voorzitter heeft hiermee een aantrekkelijke winst behaald. Nadat er door de betrokken medewerker kritische vragen zijn gesteld komt de voorzitter met het voorstel om de verkoopopbrengst te herinvesteren in een nieuw pand en de huur drastisch te verlagen. Een gesprek met de voorzitter levert geen nieuwe informatie op.

Wat doet u?

  1. U doet niets
  2. U stelt eventuele stappen uit tot na de uitvoering
  3. U wendt u tot bestuursleden die u kent om de werkwijze van de voorzitter aan de orde te stellen in de eerstvolgende bestuursvergadering, die over 4 weken plaatsvindt
  4. U neemt direct contact op met accountant van de stichting

Via het menu van de app kunt u ook uw eigen dilemma's voorleggen. Ook is het mogelijk te mailen naar aib@nba.nl.

Slotwoord valse noot

Ten eerste een weergave van de stand van zaken voor de reacties op dit dilemma.

Stand van 30 augustus 2018 

5% van de deelnemers geeft aan voor zichzelf geen rol te zien in dit vraagstuk en zal dus ook geen actie ondernemen. 9% is gevoelig voor het feit dat het jaarlijks concert voor de deur staat. Mocht deze situatie door de media worden opgepakt (wat niet ondenkbaar is gezien de interesse voor dit evenement onder bekende Nederlanders) dan bestaat de kans dat mensen die een kaartje gekocht hebben hun geld terug willen zien. Dit zou een grote ramp kunnen worden voor het orkest. 15% neemt gelijk contact op met de accountant van de stichting. Veruit de meeste deelnemers aan dit dilemma kiest ervoor bestuursleden te attenderen op de bevindingen tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering, twee weken na het grote concert.

Al met al, lijkt het besef er te zijn dat ten eerste deze situatie besproken moet worden (er moet actie volgen) en ten tweede dat met het te berde brengen hiervan vóór ‘het’ grote event het orkest wellicht in de problemen zou kunnen komen. Men denkt dus aan het belang van het orkest, de werkgelegenheid, de inspanningen van de muzikanten etc.. De sensitiviteit om te weten dat het nemen van verantwoordelijkheid noodzakelijk is maar uitstellen van actie ervoor zorgt dat de negatieve gevolgen voor diegene die hier niets mee te maken hebben verminderd worden, is een mooie kwaliteit.

Valse noot?

U was zakelijk leider van een bekend orkest en bent vorig jaar overgestapt naar een andere werkgever. Over twee weken staat de uitvoering van het jaarlijkse hoogtepunt, het koningsconcert, op het programma. Hier heeft het orkest het hele hard jaar aan gewerkt en veel bekende Nederlanders hebben al kaarten gekocht. De stichting waarvoor u werkzaam was, huurt al jaren een pand voor een relatief hoge prijs.

Tijdens een borrel vertelt een medewerker van de stichting u dat het pand in handen blijkt te zijn van de voorzitter van de stichting. U was hiervan niet op de hoogte. Het pand is de afgelopen 5 jaren al een keer doorverkocht. De voorzitter heeft hiermee een aantrekkelijke winst behaald. Nadat er door de betrokken medewerker kritische vragen zijn gesteld komt de voorzitter met het voorstel om de verkoopopbrengst te herinvesteren in een nieuw pand en de huur drastisch te verlagen. Een gesprek met de voorzitter levert geen nieuwe informatie op. Wat doet u?

  1. U doet niets
  2. U stelt eventuele stappen uit tot na de uitvoering
  3. U wendt u tot  bestuursleden die u kent om de werkwijze van de voorzitter aan de orde te stellen in de eerst volgende bestuursvergadering, die over 4 weken plaatsvindt
  4. U neemt direct contact op met accountant van de stichting.