Dilemma van de week: Terugdringen van CO2-uitstoot

Stel, u werkt bij een financiële instelling als corporate controller. Kostenreductie is een primaire doelstelling vanuit de organisatie, maar de druk van beleggers en jonge werknemers om een groener beleid te voeren neemt toe. Aan deze koers zijn uiteraard en zeker in het begin (hoge) kosten verbonden.

U bent bekend met het Klimaatakkoord van Parijs, waarin is afgesproken dat de opwarming van de aarde ruim onder de 2 graden moet blijven (liefst onder 1,5). Ook leest u dat Europa 40% minder uitstoot van broeikasgassen zal moeten realiseren voor 2030. U bent nog niet vertrouwd met standaarden of rekenmethodes voor CO2.

Wat doet u?

  1. U doet niets en wacht eventuele wet- en regelgeving op dit gebied af.
  2. U gaat naar uw afdeling Corporate Social Responsibility (CSR) en vraagt wat zij (extra) kunnen doen.
  3. U verdiept zich in de materie en stelt in uw managementteam voor om te gaan rapporteren conform het beproefde Greenhouse Gas Protocol (GHP).
  4. U gaat uitstoot rapporteren en gaat ook concrete reductietargets opstellen om aan de Europese ambitie te voldoen (40% minder uitstoot in 2030).

Slotwoord 

De meningen lopen uiteen ten aanzien van de vraag wat uw aandeel is als financial in het terugdringen van CO2 uitstoot in een organisatie.

Zo’n 15% van de deelnemers aan dit dilemma is van mening dat hierin nog geen rol is voor hen aangezien er nog geen wetgeving is: hier wacht men op.

Een vergelijkbare groep kiest ervoor de uitstoot te gaan rapporteren en reductietargets op te stellen om in 2030 de doelstelling van 40% minder uitstoot te kunnen halen. 29% vraagt de afdeling Corporate Social Responsibility om hulp. Het merendeel van de deelnemers laat weten in het MT te willen voorstellen om te gaan rapporteren naar voorbeeld van het Green Gas Protocol. In de open reacties is er een procesvoorstel gedaan: verdiep je in de materie, zorg voor draagvlak om de verandering in te zetten, maak de doelstellingen kenbaar in de organisatie, bij consensus starten met rapporteren en opstellen targets.

Om een beeld te krijgen hoe Nederlandse organisaties CO2 proberen te reduceren heeft de NBA samen met de universiteit van Groningen deze zomer een onderzoek uitgezet.

Hieraan is door bijna 300 respondenten deelgenomen. De analyse van de reacties vindt op dit moment plaats!