Aanmelding voor de praktijkopleiding en overgangsregeling theoretische eindtermen

Aan trainees die op of na 1 oktober 2017 starten met of overstappen naar de praktijkopleiding onder de nieuwe eindtermen worden aanvullende eisen gesteld met betrekking tot de theoretische eindtermen. Dit geldt als de theoretische opleiding onder de ‘oude’ eindtermen is afgerond.

Deficiëntieregeling

De hiervoor geldende deficiëntieregeling zal binnenkort worden gepubliceerd. Deze regeling geldt niet voor trainees die vóór 1 november 2017 starten of overstappen.

Nieuwe trainees die willen starten of trainees die willen overstappen zonder eventuele theoretische deficiënties kunnen zich tot en met 31 augustus 2017 aanmelden.

Overstapregeling

Tot 1 oktober 2017 is het mogelijk zonder aanvullende eisen tegenover de theoretische eindtermen over te stappen van de praktijkopleiding AA en RA naar respectievelijk de praktijkopleiding MKB en Assurance. De praktijkopleiding wordt dan in de ‘oude’ structuur afgerond, maar onder de nieuwe eindtermen. Bij overstappen gelden er wel een aantal andere eisen voor de praktijkopleiding. De uiterlijke aanmelddatum voor overstappen is 31 augustus 2017. De overstapdatum is dan uiterlijk 1 oktober 2017.

Complete aanmeldingen

Trainees die zich willen aanmelden voor de praktijkopleidingen doen dat via het online inschrijfformulier. De inschrijving wordt alleen in behandeling genomen bij een compleet ingediende aanmelding. Dat betekent dat de volgende documenten moeten zijn bijgesloten:

  • Toelatingsverklaring dat gestart kan worden met de praktijkopleiding, afgegeven door Hogeschool of Universiteit
  • Kopie van Bachelor of Masterdiploma.

Overgangsregeling eindtermen

Er zijn overgangsregelingen voor het invoeren van de eindtermen 2016 voor de theoretische opleidingen en de praktijkopleidingen.  

De CEA heeft hiervoor een kaderregeling vastgesteld. De Raad voor de praktijkopleidingen gaf een nadere uitwerking aan de overgangsregelingen met betrekking tot de praktijkopleidingen.