Jaaroverzicht DilemmApp 2017 door bestuurslid Hannie Bovens

Hannie Bovens  (bestuurslid accountants in business) over jaaroverzicht dilemmApp 2017: "Nadenken over zaken die vanzelfsprekend lijken".

Iedereen die de Dilemma App heeft gedownload ontvangt elke twee weken een nieuw dilemma om over na te denken. Deze NBA Dilemma App voor Accountants in business bestaat sinds 2014. Dit jaaroverzicht laat alle dilemma’s van 2017 nog eens de revue passeren.

Ben ik een idealist?

Volgens de Dilemma App ben ik een idealist. Voor de idealist staat de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de organisatie centraal. Die uitkomst is misschien niet verrassend - deze ligt in lijn met het karakter van mijn werkgever APG, die de uitvoering van collectieve pensioenen verzorgt - maar ik vind het wel mooi om te zien hoe het werken in zo’n organisatie je vormt. De Dilemma App geeft geen oplossingen, eerder nieuwe inzichten. Dilemma’s laten zien dat de wereld niet zwart-wit is. En dat er niet altijd makkelijke antwoorden zijn.

Ethiek

Ethiek is een onderwerp waar alle accountants mee te maken hebben. Maar er zijn wel verschillen tussen accountants. Het is mijn ervaring dat een controlerend accountant eenvoudiger kan vasthouden aan de eigen koers. De werkzaamheden zijn meer afgebakend. En hij kijkt naar datgene wat al gebeurd is. De positie van een accountant in business is lastiger. Hij kijkt vooral vooruit in plaats van alleen achterom. Inherent aan het vooruitkijken is dat je niet altijd overzicht over alle relevante feiten hebt. Ook is het risico groter dat stakeholders hem proberen te beïnvloeden. Daar moet je mee om kunnen gaan. Het vraagt om een financial die stevig in zijn schoenen staat.

Een spiegel voorhouden

Wat is daar voor nodig? Je moet jezelf regelmatig een spiegel voorhouden. Ben ik nog steeds vakbekwaam, zorgvuldig, integer? Bij die zelfreflectie is alle hulp welkom. De accountant in business heeft vaak een geïsoleerde positie. Anders dan een accountant in een accountantskantoor is hij als controller of cfo vaak de enige accountant in business in het bedrijf. Dat maakt het lastiger om te sparren met collega’s, maar ook om vast te stellen of je nog steeds handelt volgens dezelfde principes. Ik verkeer zelf in de gelukkige omstandigheid dat ik veel accountants in business als collega heb met wie ik dilemma’s kan bespreken. Wie dat geluk ontbeert, heeft alleen daarom al baat bij de Dilemma App. Het is eigenlijk een onderdeel van je permanente educatie. Topsporters trainen niet voor niets continu. Dat moeten wij ook. 

Hannie Bovens

Hannie Bovens RA RC, manager accounting service s APG Group en bestuurslid ledengroep Accountants in business.

Download