DilemmApp voor accountants in business: het beste dilemma van 2017 is… ‘Vieren of versieren’

Totaal onverwacht waren we in mei dit jaar met het publiceren van het dilemma ‘Vieren of versieren’ in de NBA dilemmApp, de #Metoo-discussie ver vooruit.

Even verrassend is ook de conclusie dat de deelnemers dit dilemma ook echt als een dilemma hebben ervaren. Dit valt op te maken doordat de spreiding in de reacties op de verschillende antwoord mogelijkheden relatief dicht bij elkaar ligt.

Nu Time Magazine de personen achter de #metoo-onthullingen heeft uitgeroepen tot ‘Time Person of the Year’ en ‘Metoo-verhaal’ genomineerd is voor woord van het jaar 2017 volgens woordenboekenuitgever Van Dale, kunnen we niet anders dan het dilemma ‘Vieren of versieren’ bombarderen tot het beste dilemma van 2017!

Vieren of versieren

Stel, u bent trainee en kort geleden begonnen bij een groot internationaal concern. Een ingewikkelde langlopende implementatie is tot een goed einde gekomen en u gaat dat met een aantal medewerkers waaronder een aantal directeuren vieren in de kroeg. Eén van de directeuren drinkt zichtbaar te veel en laat zich steeds seksistischer tegenover u uit. De eerste keer weet u het af te doen met een grap, maar hij blijft toenadering zoeken. Tegelijkertijd bent u zelf nuchter genoeg om in uw achterhoofd te houden dat deze directeur wel degene is die over een maand bepaalt of uw traineeship zal worden omgezet in een vaste aanstelling.

Wat doet u?

  1. U doet niets en gaat naar huis.
  2. U spreekt de directeur ter plekke aan.
  3. U besluit dat dit niet de omgeving is waar u wilt werken.
  4. U breng het de volgende dag onder de aandacht bij de vertrouwenspersoon van kantoor.

Slotwoord

De respondenten hebben dit vraagstuk echt als een dilemma ervaren op basis van de spreiding van de antwoorden, de percentages liggen erg dicht bij elkaar:

20% doet niets en gaat naar huis. Lastig aan deze keuze is dat je niet goed weet of het bij dit incident blijft of dat deze situatie zich in de toekomst gaat herhalen. Tevens zijn er nu geen grenzen aangegeven. Weet de ander dat dit als een onprettige situatie is ervaren? Dat is nu niet zo gecommuniceerd.

24% spreekt de directeur direct ter plekke aan. Deze optie is de meest concrete reactie waarbij er gelijk gereageerd wordt. Mocht de directeur toch doorgaan dan is het misschien niet gek om te denken aan optie 3.

19% besluit dat dit niet de omgeving is waarin hij of zij wilt werken

37% brengt het de volgende dag onder de aandacht bij de vertrouwenspersoon. Dit is altijd een prima keuze. Door de kwestie aanhangig te maken bij de vertrouwenspersoon kan er nadat de spanning uit de lucht is nog eens gesproken worden over de situatie. Wellicht beseft de directeur dat dat hij over de schreef is gegaan. In ieder geval is dit een kans om hier met elkaar over te spreken onder bemiddeling van de vertrouwenspersoon. In de app is in een reactie de suggestie gedaan om er combinatie van acties aan te hangen: in ieder geval op het moment zelf heel duidelijk maken dat deze bejegening ongewenst is om vervolgens een officiële interne route te bewandelen of aangifte te doen. Het laatste betekent trouwens niet dat je ook op zoek hoeft naar een andere baan: iemand anders heeft een overtreding begaan en zal daar de consequenties voor moeten dragen.

Vergelijking antwoorden andere beroepsorganisaties

Dit dilemma is ook voorgelegd aan de leden van KNB, NOvA en NOB. Maar antwoordoptie 3 was bij de andere beroepsorganisaties anders, hierbij werd de mogelijkheid geboden om een andere directeur om hulp te vragen. De NBA leden konden er voor kiezen om ergens anders te gaan werken.

Bij de advocaten kiest 29% van de respondenten ervoor om de partner niet aan te spreken op zijn gedrag en gaat naar huis. Het is natuurlijk ook lastig om als advocaat-stagiair een partner de les te lezen. 36% kiest daar wel voor, dat kan natuurlijk ook op een ander tijdstip. 25% kiest ervoor om de situatie aan te kaarten bij de vertrouwenspersoon. Dit heeft als voordeel dat je het er niet bij laat zitten, maar er geen directe confrontatie met de betreffende partner is.

Bij de belastingadviseurs kiest ongeveer een kwart van de respondenten er voor om confrontatie uit de weg te gaan. Nadeel is dat de partner dan niets in de weg gelegd wordt om door te gaan met dit gedrag. Ook een kwart van de respondenten gaat naar de vertrouwenspersoon van kantoor. Bijna de helft van de respondenten spreekt de partner er eerst maar eens zelf op aan.