NBA-brochure: Wijzigingen in het jaarrekeningrecht van vennootschappen

In november 2015 zijn de wijzigingen in het jaarrekeningenrecht doorgevoerd in het Burgerlijk Wetboek 2. De wijzigingen gaan over de boekjaren vanaf 2016. Bij de Helpdesk Vaktechniek komen de eerste vragen hierover binnen. Reden voor de NBA om de wijzigingen voor u op een rij te zetten.

Ingangsdatum

De ingangsdatum van de wijzigingen is vastgesteld op de boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2016. Het is toegestaan om de wijzigingen toe te passen op jaarrekeningen 2015, onder voorwaarde dat alle wijzigingen in zowel de wet als de besluiten worden overgenomen.

Deponeren

Het is niet toegestaan om slechts één wijziging te gebruiken. Zo zullen bijvoorbeeld micro-entiteiten (als het boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar) voor 1 november van het opvolgende jaar hun jaarrekening moeten opstellen en uiterlijk per 31 december de publicatiestukken moeten deponeren.

Dit geldt ook voor vennootschappen die door de nieuwe grensbedragen niet (meer) controleplichtig zijn en als kleine rechtspersoon gelden. Bij een DGA vennootschap is de deponeringsdatum uiterlijk 8 november.