Rondetafelbijeenkomst: kwaliteits­uitdagingen voor accountants­organisaties met een beperkte omvang

Op 5 oktober 2021 organiseert het Platform niet-OOB in samenwerking met de AFM een rondetafelbijeenkomst over de kwaliteitsuitdagingen die accountantsorganisaties zien als de omvang van het aantal wettelijke controles beperkt is. 
 

Aanleiding voor deze discussie is onder meer de AFM data-analyse niet-OOB toetsingsuitkomsten

Uit deze data-analyse blijkt een significante correlatie tussen toetsingsuitkomsten en omvang van de opdracht, hoogte van de omzet van de accountantsorganisaties en het aantal wettelijke controles. Bij accountantsorganisaties met een beperkte omvang blijkt de kans op een negatieve toetsingsuitkomst hoger. Bij accountantsorganisaties die minder dan vijftien wettelijke controles per jaar verrichten, is de kans volgens de AFM significant groter dat de kwaliteit daarvan tekortschiet.

We willen graag met u in gesprek over welke good practices er zijn om de kwaliteit te waarborgen als de omvang van de accountantsorganisaties beperkt is. Ervaart u hierin belemmeringen? Hoe kunnen we van elkaar leren?

We hebben de AFM gevraagd om een toelichting te geven op de data-analyse en met elkaar in dialoog te gaan over wat er nodig is om de kwaliteit te waarborgen. Zij zal eveneens ervaringen delen over vergunningverlening aan organisaties met een beperkte omvang. Daarna zal Cees Kramer van KramerKuiper Accountants Adviseurs ingaan op de kwaliteitsuitdagingen die zijn kantoor in de praktijk ondervond en hoe hij daarmee is omgegaan. Tenslotte zal Dick Meester (voorzitter SRA Reviewcommissie) ingaan op de kwaliteitsuitdagingen hij in de praktijk ziet bij kantoren met een beperkte omvang.