Webinar: in gesprek met de kwartiermakers

Een jaar geleden zijn Marlies de Vries en Chris Fonteijn op verzoek van de minister van Financiën van start gegaan als Kwartiermakers Toekomst Accountancysector. Graag nodigen zij u uit om op donderdag 20 mei van 16.00 tot ± 17.30 uur deel te nemen aan het webinar ‘In gesprek met de Kwartiermakers’, georganiseerd door de NBA, waarin zij met u in gesprek gaan over de toekomst van het accountantsberoep.

Kwartiermakers Marlies de Vries en Chris Fonteijn

Tijdens het webinar zullen Marlies de Vries en Chris Fonteijn vertellen hoe zij het afgelopen jaar ervaren hebben, hoe de verschillende onderdelen van hun opdracht ervoor staan, en hoe zij het vervolg van hun opdracht zien.

Daarnaast is er de gelegenheid voor de deelnemers om vragen te stellen. De Kwartiermakers horen graag van accountants uit de dagelijkse praktijk (groot, klein, jong en oud) waar zij trots op zijn of zich juist zorgen over maken, en hoe zij invulling geven aan kwaliteitsverbeteringen in de sector.

De Kwartiermakers hopen op een inspirerende middag die zowel de deelnemers als henzelf nieuwe en verdiepende inzichten zal bieden.

Deelname aan het webinar staat open voor alle belangstellenden.