Duurzaamheid in het Verzekeringsbedrijf

De NBA Branchegroep Verzekeringsmaatschappijen, het Koninklijk Actuarieel Genootschap en het Verbond van Verzekeraars nodigen u uit voor een bijeenkomst over duurzaamheid op donderdag 27 mei van 16.00 uur tot 18.00 uur.

Duurzaamheid is één van de belangrijkste thema’s op dit moment. Zowel in Nederland als in Europa. In 2021 worden Europese regels van kracht die de financiële sector dwingen (nog) transparanter te worden over haar duurzame prestaties, zodat klanten beter weten wanneer een product wel of niet ‘groen’ is.

Daarnaast moeten financiële instellingen meer en meer rekening gaan houden met extra kosten als gevolg van klimaatverandering. Zo kunnen verzekeraars te maken krijgen met hogere schadelasten door extreem weer.

Tijdens de bijeenkomst op 27 mei bekijken we duurzaamheid vanuit verschillende invalshoeken, namelijk:

  • Algemeen kader: regelgeving, Solvency, Jaarrekening
  • Maatschappelijk Verantwoord Beleggen
  • Risicomanagement
  • Overstroming & modellering i.h.k.v. duurzaamheid

Dagvoorzitter en sprekers

Pieter Dekker, voorzitter van de Branchegroep Verzekeringsmaatschappijen (dagvoorzitter)

Ron Batten, Senior policy adviser financial en economic affairs bij het Verbond van Verzekeraars

Tim Crijns, fund manager bij Triodos Investment Management BV

René Doff, Chief Risk Officer bij UK P&I Club n.v.

Gijs Kloek, Senior Manager Group Insurance Risk Management bij Achmea

Programma

16.00 uur – 16.10 uur    Digitale ontvangst, opening en kennismaking
16.10 uur – 16.30 uur    Algemeen kader door Ron Batten
16.30 uur – 17.00 uur    Maatschappelijk Verantwoord Beleggen door Tim Crijns
17.00 uur – 17.05 uur    Pauze
17.05 uur – 17.25 uur    Risicomanagement door René Doff
17.25 uur – 17.55 uur    Overstroming & modellering i.h.k.v. duurzaamheid door Gijs Kloek
17.55 uur – 18.00 uur    Wrap-up en Sluiting
18.00 uur – 18.15 uur    Beantwoording van vragen