NBA Helpt Webinar: de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Na een korte pauze organiseert de NBA op donderdag 22 april aanstaande weer een NBA Helpt Webinar, dit keer over de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).
 

Demissionair staatssecretaris van Economische Zaken, Mona Keijzer gaat in op de totstandkoming van de TVL als een van de vele steunmaatregelen en bespreekt daarbij ook de rol van de accountant.

Meint Pool is financial auditor bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), belast met de uitvoering van de regeling. Met hem gaan we in gesprek over het aanvraagproces: wat is de status en hoe toetsen zij? Ook de samenwerking met de belastingdienst is vanzelfsprekend onderwerp van gesprek.

Annemieke Stokvis, manager kwaliteit & vaktechniek bij de Jong & Laan, gaat in op diverse praktische issues; denk daarbij o.a. aan het btw- en omzetbegrip, verschuivingsdilemma en vrijgestelde omzet.

Harm van Dijk, senior financieel adviseur bij het Ministerie van EZK, gaat in op de risico-acceptatie bij EZK, Europese SME’s en en de Europese staatssteunkaders waaronder deze regeling valt.

Lonneke van Ierland, vaktechnisch medewerker bij de NBA en nauw betrokken bij de totstandkoming van de Standaard 4416N, praat u bij over deze Standaard en de vaktechnische impact daarvan voor de TVL.

Zoals altijd behandeld Annette Houwaart van de NBA Helpdesk de veelgestelde vragen die al bij hen zijn binnengekomen over deze regeling. Ook geeft zij uitleg over o.a. verklaringen boven de 125.000 subsidie, de SBI Code problementiek, de voorwaarde van niet “in moeilijkheden zijn op 31-12-2019” en de aanpassing van proces naar praktijk

Alarmerende berichten over mogelijke fraudes bij de aanvraag van deze steunmaatregel blijven natuurlijk niet onbesproken. 

Zo belichten we vanuit politiek, uitvoering, vaktechniek en praktijk allerlei aspecten die bij de TVL komen kijken. Uiteraard zijn onze moderators weer actief om uw vragen direct te beantwoorden en leggen we de vragen met de meeste ‘likes’  weer live voor aan het panel van experts.

Sprekers

heijkoop-gerrit-spreker-375x375.jpg
Gerrit Heijkoop Host
mona-keijzer_375x375.jpg
Mona Keijzer Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Mona Keijzer is demissionair staatssecretaris voor Economische Zaken en Klimaat. Ze is verantwoordelijk voor het Midden-en Kleinbedrijf, ondernemerschap, start- en scale-up beleid, mededingingsbeleid, consumentenzaken, post, ruimtevaart, innovatie en topsectoren, telecom en regiobeleid. 

stokvis_annemieke_375x375.png
Annemieke Stokvis manager kwaliteit & vaktechniek bij de Jong & Laan

Annemieke Stokvis RA houdt zich bezig met het vaktechnisch beleid van de Jong & Laan, zowel voor de controle- als de MKB-praktijk. Daarnaast ook met algemene zaken, zoals Wwft en integriteit. Annemieke is lid van het vaktechnisch panel NOW van de NBA.

pool_meint_200x200.jpg
Meint Pool Financial auditor bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
harm-van-dijk-vergroot 375x375px - vervangen indien mogelijk.jpg
Harm van Dijk Senior Financieel Adviseur Ministerie van EZK

Harm van Dijk is binnen de directie Financieel Economische Zaken (FEZ) van het Ministerie van EZK (mede)verantwoordelijk voor het onderhouden van kaders/afspraken over het financieel en materieel beheer binnen EZK. Het betreft dan bijvoorbeeld het departementale beleidskader ter voorkoming en misbruik en oneigenlijk van subsidies door begunstigden en het reviewbeleid.

ierland_lonneke_van_375x375.jpg
Lonneke van Ierland Beleidsmedewerker vaktechniek bij de NBA

Drs. Lonneke van Ierland RA is nauw betrokken bij onder meer de totstandkoming van de Standaard 4416N.

annette-houwaart-375x375.jpg
Annette Houwaart-Nonhof Vaktechnische Helpdesk

Annette Houwaart-Nonhof AA is werkzaam bij de NBA op de vaktechnische helpdesk en actief in de mkb accountantspraktijk.