Geannuleerd - Seminar 'Rentescenario’s verzekeraars'

Deze bijeenkomst gaat niet door.

De NBA volgt nauwlettend de informatie en adviezen van het RIVM en de GGD met betrekking tot het Coronavirus.

Er is nog geen besluit genomen of en wanneer deze bijeenkomst wel door kan gaan. Zodra daar duidelijkheid over is zullen wij u per e-mail berichten.

Seminar 'Rentescenario’s verzekeraars' wordt georganiseerd in samenwerking met het Verbond van Verzekeraars en het Actuarieel Genootschap.

Meer informatie over deze bijeenkomst volgt zo spoedig mogelijk