Vergadering afdeling Oost

Het bestuur nodigt u van harte uit tot het bijwonen van de online afdelingsvergadering op dinsdag 8 december 2020, aanvang 19.00 uur.

 

De agenda voor deze online vergadering luidt als volgt:

19.00 - 19.10 uur - Opening

19.10 - 20.50 uur - Interactieve presentatie namens de NBA Werkgroep Fraude door Sander Kranenburg RA (voorzitter van de werkgroep en werkzaam bij PWC) en Marianne van Kimmenade (secretaris van de werkgroep en werkzaam bij de NBA).

20.50 - 21.00 uur - Rondvraag en sluiting

Wij verzoeken u zo spoedig mogelijk te laten weten of u bij deze online bijeenkomst aanwezig zult zijn.