Vergadering Afdeling Zuid

Het onderwerp van deze vergadering is: 'How to become a money launderer'.

Het Openbaar Ministerie en de opsporingsdiensten willen nieuwe energie op het strafrechtelijk afpakken van financiële opbrengsten uit criminele activiteiten. Het resultaat: een totaal van € 171 miljoen euro voor de schatkist in 2018. Dat is mede te danken aan de € 100 miljoen ontneming in de transactie met ING, maar toch. Mr. Janneke de Smet-Dierckx is sinds een half jaar verantwoordelijk voor het afpakken bij het Openbaar Ministerie. Zij zal ons, tijdens onze afdelingsvergadering van 24 september a.s., inspireren met een lezing met de titel: '"How to become a money launderer".

De afdelingsvergadering zal worden afgesloten met een diner.

Wij verzoeken u zo spoedig mogelijk te laten weten of u bij deze bijeenkomst aanwezig zult zijn.

Agenda

16.00 uur Opening
16.05 uur 'How to become a money launderer' door Mr. Janneke de Smet-Dierckx
18.00 uur Nawoord en afsluiting