Formulier ontheffingsverzoek in geval van bijzondere omstandigheden

* Verplichte velden

Het NBA-bestuur heeft ‘Duurzaamheid’ als verplicht PE-onderwerp aangewezen voor 2023, omdat duurzaamheid een grote maatschappelijke opgave is waarin accountants binnen verschillende werkvelden een belangrijke rol (gaan) spelen. Duurzaamheid wordt in dit kader breed ingestoken, zo vallen onder het verplichte onderwerp ook de thema’s ESG (Environmental, Social en Governance).  U dient minimaal acht uur aan dit onderwerp besteden. Het bestuur gaat zeer terughoudend om met het verlenen van ontheffingen voor dit verplichte onderwerp, maar als er in uw ogen sprake is van bijzondere omstandigheden waardoor u hieraan geen invulling kunt (of heeft kunnen) geven, dan kunt u uw situatie voorleggen aan het bestuur via onderstaand formulier.

Vermeld bij uw motivering altijd het jaar waarvoor u ontheffing vraagt. U kunt een ontheffingsverzoek wegens bijzondere omstandigheden doen indien sprake is van:

a. (langdurige) ziekte; of
b. langdurige zorg voor een naaste; of
c. andere bijzondere persoonlijke omstandigheden; 

We vernemen graag van u op welke grond (a, b of c) u een ontheffing aanvraagt en of u een indicatie kunt geven op welke termijn u wel weer in staat verwacht te zijn om aan uw PE-verplichting te voldoen.

Met klem verzoeken wij u de volgende gegevens niet in te sturen:

  • nadere specificering van ziekten (de naam van de ziekte);
  • diagnoses of medische rapporten;
  • doktersverklaringen;
  • details van uw scheiding; etc.
Reden *
Lidnummer * U vindt uw lidnummer in het online register op www.nba.nl/voor-leden/diensten/register

Als de gegevens die u invult in het formulier aanleiding geven tot nadere toelichting dan nemen we contact met u op.

Desgewenst kunt u zelf contact opnemen met de NBA als u zelf behoefte heeft om uw situatie nader toe te lichten of te overleggen over het tijdstip van of de wijze waarop u invulling kunt geven aan uw PE-verplichting.

Upload uw eventuele bijlage via onderstaande knop.

Bestanden kiezen Met klem verzoeken wij u de volgende gegevens niet in te sturen: - nadere specificering van ziekten (de naam van de ziekte); - diagnoses of medische rapporten; - doktersverklaringen; - zwangerschapsverklaringen; - details van uw scheiding etc.

Heeft u vragen?

Neem contact op met de PE-servicelijn.

088 496 03 52