Permanente educatie

Als accountant moet u voldoen aan vakbekwaamheidseisen. Het verrichten van permanente educatie (PE)-activiteiten is verplicht. Permanente educatie is erop gericht de basiskennis van de RA en de AA binnen het vakgebied waarop hij werkzaam is te onderhouden en de ontwikkelingen binnen dit vakgebied bij te houden.

Verplicht PE-onderwerp

Verplicht PE-onderwerp 2019 - Fraude

Meer informatie

Gefaseerde invoering NVPE 2019

Vanaf 1 januari 2019 wordt het nieuwe PE-model gefaseerd ingevoerd.

Meer informatie

PE-registratie 2016-2018

19 juli 2019 - Het NBA-bestuur heeft deze week de accountants die nog niet voldoen aan de minimum-PE-verplichting in 2018 en/of de driejaarscyclus 2016-2018 een brief gestuurd over deze achterstand. Ieder lid met een PE-verplichting wordt geacht minimaal 120 PE-uren aan verrichte PE-activiteiten in de driejaarscyclus te registreren, met een minimum van 20 PE-uren per kalenderjaar. Conform artikel 8, tweede lid, van de Nadere voorschriften permanente educatie worden deze leden in de gelegenheid gesteld de achterstand in de komende drie maanden in te halen. De online PE-registratie 2016-2018 wordt hiertoe opengesteld tot en met 21 oktober 2019.

 

PE-registratie

Registratie PE-activiteiten door de accountant zelf

Iedere accountant verantwoordt verrichtte PE-activiteiten conform de NVPE in het online PE-registratiesysteem. Dit kan op MijnNBA.nl. Registreren kan tot uiterlijk 31 maart van het jaar volgend op het jaar waarover verantwoording wordt afgelegd.

Registratie PE-activiteiten door de werkgever

Het is ook mogelijk dat een werkgever van een accountant de verrichte PE-activiteiten op MijnNBA.nl registreert. De accountant blijft dan wel zelf verantwoordelijk en moet daarom goed controleren of de aangeleverde PE-gegevens juist zijn geregistreerd. Accountants die in een jaar niet voldoende PE-activiteiten hebben verantwoord, ontvangen persoonlijk een brief. Deze brief wordt nooit naar de werkgever gestuurd. De PE-verplichting is van toepassing op individuele leden.

Handleiding PE-registratie

Registreer PE-activiteiten op MijnNBA.nl

oranje-lijn.png

Wettelijke eisen

PE-plichtige accountants moeten per driejaarscyclus minimaal 120 PE-uren met een minimum van 20 PE-uren per jaar aan PE-activiteiten te verrichten. Deze activiteiten moeten ze verantwoorden in het online PE-registratiesysteem.

Beleidsregel permanente educatie (BPE)

oranje-lijn.png

Ontheffingsverzoeken indienen

De NVPE bieden verschillende mogelijkheden tot het indienen van ontheffing.

Maak uw keuze:

 1. Ontheffingsverzoek erkende PE-instellingen
  Let op: voordat het verzoek wordt ingediend, moeten alle wel verrichte PE-activiteiten al in uw PE-registratie zijn verwerkt.
 2. Ontheffing voor een verplicht PE-onderwerp
 3. Ontheffing in geval van bijzondere omstandigheden
  Let op: voordat het verzoek wordt ingediend, moeten alle wel verrichte PE-activiteiten al in uw PE-registratie zijn verwerkt.
 4. Verklaring verrichte activiteiten
  < 200 uur deskundigheid waarover de accountant in business gewoonlijk beschikt (kunnen) aanwenden. 
  Let op: De Verklaring verrichte activiteiten 2018 is beschikbaar vanaf half december 2018 tot en met 31 maart 2019. 
oranje-lijn.png

Consultatie Nadere voorschriften nieuw PE-model accountants

NBA-leden en andere belanghebbenden kunnen tot en met 3 oktober 2018 reageren op de nieuwe Nadere voorschriften permanente educatie. Nieuwe Nadere voorschriften PE die geënt zijn op het eerdere bestuursbesluit om met ingang van 1 januari 2019 – gefaseerd - een nieuw PE-model in te voeren.

Lees meer en reageer

oranje-lijn.png

Vragen en informatie

PE-servicelijn Heeft u vragen? Neem contact op met de PE-servicelijn. 020 301 03 52