Gelegenheden om de beroepseed af te leggen

Net afgestudeerde accountants kunnen tijdens hun diploma-uitreiking de beroepseed voor accountants afleggen. Zij worden voor die bijeenkomsten uitgenodigd.

In andere gevallen worden aparte bijeenkomsten georganiseerd, bijvoorbeeld bij de ledenvergadering of enkele Afdelingsvergaderingen. 

Datum Locatie Tijd
Maandag
16 september 2019
Van der Valk Hotel Drachten, Lavendelheide 4, 9202 PD Drachten (Aan het begin van de vergadering afdeling Noord) 19:00 uur
Maandag 16 september 2019

Hotel/Restaurant De Roosterhoeve, Hoekstraat 29, Roosteren (Aan het begin van de vergadering van de kring Limburg)

19:00 uur
Dinsdag
24 september 2019
NBA te Amsterdam 12:30 uur
Dinsdag
5 november 2019 

Postillion Hotel Arnhem, Europaweg 25, 6816 SL Arnhem (Aan het begin van de vergadering afdeling Oost)

19:00 uur
Dinsdag
12 november 2019 

Horeca Koning Willem II Stadion, Goirleseweg 34, Tilburg (Aan het begin van de vergadering afdeling Zuid)

16:00 uur
Donderdag
14 november 2019
Leerhotel Het Klooster, Daam Fockemalaan 10, Amersfoort (Aan het begin van de vergadering afdeling Centrum) 15:45 uur
Dinsdag 
26 november 2019  
Partycentrum Het Witte Paard, Gildeweg 2, 2632 BA Nootdorp (aan het begin van de vergadering afdeling Zuid-Holland) 19:30 uur  
13 maart 2020 NBA, Amsterdam 16:30 uur
10 juni 2020 NBA, Amsterdam 12:30 uur
11 september 2020 NBA, Amsterdam 09:00 uur
8 december 2020 NBA, Amsterdam 12:30 uur

Aanmelden kan via beroepseed@nba.nl

 

Procedure afleggen beroepseed tijdens Afdelingsvergaderingen

U legt de beroepseed af aan het begin van de Afdelingsvergadering. Een medewerker van de NBA leidt bij de bijeenkomst kort de afname van de beroepseed in. U krijgt een toelichting op de achtergrond van de beroepseed en aankondiging dat u ten overstaan van alle aanwezigen de beroepseed af zult leggen. Vervolgens wendt de medewerker van de NBA zich tot u en de andere accountants die de beroepseed af gaan leggen. De volledige tekst van de beroepseed wordt voorgelezen. Daarna worden de namen genoemd van degenen die de beroepseed afleggen. Zodra u uw naam hoort, verzoeken wij u te gaan staan en de eedaflegging te bekrachtigen door of de woorden; “Zo waarlijk helpe mij God Almachtig” of de woorden: “Dat beloof ik” of de woorden “Dat verklaar ik” uit te spreken. Als u kiest voor de eerste bekrachtigingsformule, verzoeken wij u tevens de voorste twee vingers van uw rechterhand te heffen.

Nadat de laatste accountant de beroepseed heeft afgelegd, zal het programma van de bijeenkomst van de afdelingsvergadering worden vervolgd. Wij zouden het daarbij bijzonder op prijs stellen als u ook het vervolg van de bijeenkomst bijwoont en niet onmiddellijk na het afleggen van de beroepseed de bijeenkomst verlaat. Dat kan immers afbreuk doen aan de ceremonie waarmee wij het grote belang van de eedaflegging tot uitdrukking willen brengen.