Verplichte Kennistoets 2019-2020 beschikbaar vanaf december

De Kennistoets is verplicht voor openbaar accountants, intern accountants en overheidsaccountant die 2019 werkzaamheden hebben verricht ten behoeve van wettelijke of vrijwillige controles van de jaarrekening.

Momenteel worden veel voorbereidingscursussen op de Kennistoets gecanceld, hetgeen de voorbereiding op de toets voor veel leden in de war stuurt. Met het uitstel van de deadline tot 1 oktober 2020 beoogt de NBA haar leden in staat te stellen zich op een adequate manier voor te bereiden op de Kennistoets en de mogelijkheid te bieden de toets op een rustiger moment af te ronden. Mocht u eerder in de gelegenheid zijn om de Kennistoets te maken, dan raadt de NBA u dat aan.

Inhoud Kennistoets

De online Kennistoets bestaat uit 40 meerkeuzevragen die betrekking hebben op de onderstaande onderwerpen, waarbij de tekst van de HRA 2019 leidend is.

  • VGBA en VIO                 6 vragen
  • Wta, Bta en NVKS         2 vragen
  • NV COS 200-299            8 vragen
  • NV COS 300-499            6 vragen
  • NV COS 500-599            7 vragen
  • NV COS 600-699            3 vragen
  • NV COS 700-799            6 vragen
  • NV COS 800-899            2 vragen

Bij het beantwoorden van de vragen kunt u gebruikmaken van relevante documentatie, zoals de HRA 2019. Het maken van de toets neemt ongeveer twee tot drie uur in beslag.

Bestellen Kennistoets

De Kennistoets is nu online beschikbaar.

De prijs voor de Kennistoets bedraagt € 105,--. U heeft de mogelijkheid tot drie herkansingen en u ontvangt een certificaat na het succesvol afleggen van de Kennistoets.

De Oefentoets: een goede voorbereiding is het halve werk

De NBA heeft een oefentoets opgesteld waarmee accountants een beeld kunnen krijgen van de Verplichte Kennistoets 2019 en van hun actuele kennis. De Oefentoets is gratis toegankelijk voor NBA-leden via MijnNBA.

Veelgestelde vragen

Totstandkoming Kennistoets

De kennistoets is ontwikkeld door de NBA en het Cito, in samenwerking met de SRA, de Auditdienst Rijk, Rabobank, Deloitte, EY, Kriton en PWC.