Transparantieverslagen

Accountantsorganisaties met een oob-vergunning* moeten jaarlijks een transparantieverslag publiceren. In het transparantieverslag geven zij aan het publiek inzicht in hun structuur, bestuur, stelsel van kwaliteitsbeheersing (inclusief pijlers en bouwstenen hiervan) en haar daadwerkelijke functioneren.

Duidelijke rapportage van doelstellingen en resultaten, op basis van door de accountantsorganisatie gebruikte meetbare KPI’s en een aantal sectorbreed gedefinieerde kwaliteitsfactoren, draagt bij aan het begrip van stakeholders over de mate waarin een accountantsorganisatie en de sector investeert in kwaliteit en de resultaten daarvan. De verplichting om een transparantieverslag te publiceren is vastgelegd in EU-Verordening 537/2014.

Hieronder vindt u de transparantieverslagen van de negen Nederlandse oob-accountantsorganisaties van de afgelopen zes jaar.

  2013(-2014) 2014(-2015) 2015(-2016) 2016(-2017) 2017(-2018) 2018(-2019)
accon■avm 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Baker Tilly 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
BDO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Deloitte 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018  2018-2019
EY 2013-2014 2014-2015 dl. 1
2014-2015 dl. 2
2015-2016 dl. 1
2015-2016 dl. 2
2016-2017 dl. 1
2016-2017 dl. 2
2017-2018 dl. 1
2017-2018 dl. 2
2018-2019 dl. 1
2018-2019 dl. 2
Grant Thornton 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
KPMG Integrated report 2013-2014 Integrated report 2014-2015 Integrated report 2015-2016 Integrated report 2016-2017 Integrated report 2017-2018 Integrated report 2018-2019 
Mazars 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018  2018-2019
PwC 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

* Bij de start van het dashboard waren er negen oob-accountantsorganisaties: de zogenoemde 'big four'-kantoren Deloitte, EY, KPMG en PwC en de 'next five'-kantoren accon avm, Baker Tilly, BDO, Grant Thornton en Mazars. Van deze laatste vijf kantoren hebben er drie hun oob-vergunning in 2019 omgezet in een reguliere Wta-vergunning: accon avm, Baker Tilly en Grant Thornton. Deze kantoren hebben aangegeven wel gegevens te blijven aanleveren voor het dashboard.