Over het dashboard

Het vertrouwen in het werk van de accountant heeft schade opgelopen als gevolg van incidenten en onvoldoende uitkomsten van onderzoeken door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). In het Dashboard Accountancy willen we laten zien hoe de sector werkt aan verbetering van haar kwaliteit en de prestaties van accountantskantoren publiekelijk zichtbaar maken. En we laten ook maatschappelijk belanghebbenden aan het woord. Een actieve dialoog tussen belanghebbenden en de sector is immers onmisbaar om als beroep in te kunnen spelen op veranderende maatschappelijke ontwikkelingen en verwachtingen en hier een relevante rol in te kunnen vervullen.

In dit dashboard gaan we - vooralsnog namens de oob-accountantsorganisaties* - de dialoog aan met onze maatschappelijk belanghebbenden en leggen hiermee ook verantwoording af over onze prestaties. Wij gaan dan ook graag het gesprek aan over de (gewenste) inhoud van dit dashboard en daarmee is dit voor ons een 'levend document'.

Het doel van het Dashboard Accountancy is het permanent zichtbaar maken van de prestaties van openbare accountantskantoren. De beroepsgroep wil beter laten zien wat het doet, wat de prestatie is die je van de accountant mag verwachten, met als ambitie om het vertrouwen in (het werk van) de accountant te vergroten.

Thema's van het dashboard

Wat verstaan we onder kwaliteit en hoe wordt dit gemonitord? Die vragen staan centraal in het dashboardthema Kwaliteit. We tonen onder andere de resultaten van interne en externe inspecties bij oob-accountantsorganisaties.

Het leidende perspectief 'publiek belang' staat voorop in ons dashboardthema Maatschappij. De maatschappelijk relevante onderwerpen fraude en continuïteit mogen hierbij uiteraard niet ontbreken. In dit thema kijken we ook naar de omvang en aard van controleverschillen die een accountant zoal constateert en de uitgevoerde correcties. Ook laten we zien wat de aard en onderwerpen zijn van de adviezen die wij aan de door ons gecontroleerde organisaties geven.

Een accountantscontrole kent een hoge mate van professionele oordeelsvorming en is daarmee in belangrijke mate mensenwerk. Uit de Tien drivers van controlekwaliteit blijkt dat de menselijke factor een overheersende rol speelt in het leveren van kwaliteit. Daarom is Mens ook een van de thema's in dit dashboard.

Het dashboardthema Markt tenslotte bevat feiten en cijfers over de markt voor wettelijke controles in Nederland.

De data vanuit de deelnemende oob-accountantsorganisaties in dit dashboard worden verrijkt met toelichtingen en interviews maar ook met externe onderzoeken. Het dashboard wordt periodiek aangevuld met nieuwe content.

Heeft u suggesties, vragen of opmerkingen, neem dan contact op met dashboardaccountancy@nba.nl.

* Bij de start van het dashboard waren er negen oob-accountantsorganisaties: de zogenoemde 'big four'-kantoren Deloitte, EY, KPMG en PwC en de 'next five'-kantoren accon avm, Baker Tilly, BDO, Grant Thornton en Mazars. Van deze laatste vijf kantoren hebben er drie hun oob-vergunning in 2019 omgezet in een reguliere Wta-vergunning: accon avm, Baker Tilly en Grant Thornton. Deze kantoren hebben aangegeven wel gegevens te blijven aanleveren voor het dashboard.