• Markt

De markt voor wettelijke controles

Wettelijke controles mogen in Nederland worden uitgevoerd door een accountant die in het register van de AFM is opgenomen ('externe accountant'). Deze accountants zijn meestal werkzaam bij of verbonden aan een accountantsorganisatie - dat is een accountantskantoor met een AFM-vergunning. De AFM heeft aan 285 accountantsorganisaties een dergelijke vergunning verleend (stand februari 2019).

Om wettelijke controles bij organisaties van openbaar belang (oob's) uit te mogen voeren moet een accountantsorganisatie een aanvullende vergunning van de AFM verkrijgen, welke hogere eisen stelt aan het stelsel van kwaliteitsbeheersing van de betreffende accountantsorganisatie. Momenteel zijn er negen accountantsorganisaties die een oob-vergunning hebben*.

  • In Nederland werken ongeveer 1.800 externe accountants bij 285 accountantsorganisaties met een AFM-vergunning.
  • De negen oob-accountantsorganisaties voeren op jaarbasis ongeveer 14.400 wettelijke controles uit. Ongeveer 1.050 hiervan zijn wettelijke controles bij oob-organisaties.
  • De negen oob-accountantsorganisaties voeren hiermee ongeveer 66 procent van alle wettelijke controles (21.750) uit.
  • De negen oob-accountantsorganisaties ontvingen in 2014 een totale vergoeding van 1,1 miljard euro van cliënten waarvoor zij wettelijke controles uitvoerden. Bij niet-oob-accountantsorganisaties bedroeg dat ruim 190 miljoen euro.
  • Bij de negen oob-accountantsorganisaties werken in totaal ongeveer 22.500 mensen.

* Grant Thornton en accon avm hebben hun oob-vergunning in 2019 omgezet naar een niet-oob-vergunning. Ook Baker Tilly heeft aangekondigd de oob-vergunning om te zetten naar een niet-oob-vergunning, uiterlijk per 1 januari 2020.

Bron cijfers: AFM, Register accountantsorganisaties en 'Sector in beeld; marktanalyse accountantsorganisaties 2010 - 2014'.