Carolien cyber.jpg

Nederland rekent op zijn accountants.

Cybercriminaliteit ontwricht onze samenleving. Dat is slecht voor het vertrouwen van Carolien en 17 miljoen andere Nederlanders.

Met de digitalisering van onze maatschappij is geld nog zelden papier en steeds vaker bytes. En bytes bijten helaas niet altijd van zich af, bytes zijn vaak kwetsbaar.

Cybercriminaliteit is serious business en leidt tot grote economische schade voor het Nederlandse bedrijfsleven. Over 2018 werd die schade geschat op ruim 10 miljard euro. Het zijn trouwens niet alleen de grote internationale ondernemingen die het slachtoffer worden. Gemeenten, ziekenhuizen en energiebedrijven zijn steeds vaker doelwit net als mkb-bedrijven. Veel mkb’ers denken dat hun bedrijf niet interessant is voor cybercriminelen en komen er soms pas na een paar maanden achter dat ze slachtoffer zijn geworden.

De financiën zijn overigens niet de enige schadepost. Het verlies van persoonsgegevens met de bijbehorende reputatieschade doet minstens zoveel pijn. Net als diefstal van intellectueel eigendom of boetes van externe toezichthouders.

Naast cybercriminaliteit is er ook nog zoiets als de cyber-economie. Legaal, maar wel ongrijpbaar: Bitcoins en andere cryptovaluta. Geld dat zich niet aan de traditionele spelregels van onze economie houdt.

Het antwoord hierop, cybersecurity en de integriteit van het financiële beheer, hoort daarom op elke bestuursagenda te staan. Of het nu om grote bedrijven gaat of mkb-ondernemingen. Accountants dragen aan deze bewustwording bij door kritische vragen te stellen als: hoe is het hier geregeld? En hoe goed beschermen jullie je gegevens?

Behalve het controleren van de jaarrekening, is het ook de taak van accountants om de sterke en zwakke kanten van een bedrijf te kennen. De betrouwbaarheid van de jaarrekening is immers onlosmakelijk verbonden met de integriteit van de onderliggende data en daarmee ook de continuïteit van een bedrijf.

Cybercriminaliteit ontwricht het vertrouwen in onze economie en daarmee in onze samenleving. Vertrouwen dat essentieel is om ons veilig en vrij te voelen in ons land. Met de juiste aanpak kan veel schade worden voorkomen. Daarom worden accountants getraind om de bewustwording over deze risico’s te vergroten. De belangrijkste rol voor de accountant ligt misschien wel in zijn natuurlijke adviesfunctie: het stellen van de juiste vragen. Vaststellen dat er bij ondernemers, bestuur en toezichthouders voldoende bewustzijn bestaat en vervolgens toetsen of cybersecurity de juiste plaats heeft in de strategie en het risicobeleid.

Dat doen we in het publiek belang, het belang van ons allemaal. Want Nederland rekent op zijn accountants.