Wie wij zijn

aib-presentatie-publiek-1600x500.jpg

Beroep: wie en wat zijn accountants in business

De accountants in business zijn hoogopgeleide financiële professionals, die over de hoogst mogelijke financiële kwalificaties beschikken: de RA/AA titel (die wordt ervaren als een keurmerk), aangevuld met relevante ervaring in de accountancy én het hogere segment van financiële functies. Daarnaast onderschrijven én handelen onze leden conform de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). Met deze beginselen als basis, dragen de leden zorg voor betrouwbare financiële informatie. Hieronder vallen niet alleen financiële rapportages maar ook andere informatiestromen, die financiële impact hebben op organisaties. Deze basisvoorwaarden zijn nodig om vervolgens sturing te geven aan de business. De (middel)lange termijn wordt hierbij niet uit oog verloren.
Door hun kennis en expertise zijn onze leden in staat om duurzame waarde te creëren voor de organisatie. Maar ook voor de maatschappij als geheel. 'Om dit te borgen, stimuleert en onderstreept het ledengroepbestuur dat aan houders van de RA/AA-titel, met de VGBA als basis, hogere eisen mogen worden gesteld dan aan financials zonder deze titel. Dit vooral als het gaat over risicomanagement en risicocultuur, die evolueert in tijd en context: "Als het klopt maar niet deugt, dan zullen we het zeggen."

 

Branchegroep Verzekeringsmaatschappijen

Bestuur Ledengroep

 

 
Hannie Bovens RA RC - Plaatsvervangend voorzitter

Hannie Bovens (1966) is Projectmanager - Finance bij APG Groep N.V. Haar bestuurstermijn loopt tot november 2021. Sinds november 2018 is Hannie plaatsvervangend voorzitter van de ledengroep.

  
Drs. Coen Reinders RA

Drs. Coen Reinders RA (1964) is Manager Strategie & Ontwikkeling a.i. bij Nationaal Restauratiefonds. Zijn bestuurstermijn loopt tot mei 2023.

 
 

 

 
Drs. Olivier van Thuijl RA

Drs. Olivier van Thuijl RA (1975) is senior manager business control "operatie" bij PostNL. Zijn bestuurstermijn loopt tot november 2021.

 

 
 

 
I.M. Hems AA

Ingrid Hems (1976) concernhoofd bedrijfsvoering en financiën werkzaam bij Ergon, een sociale werkvoorziening. Haar bestuurstermijn loopt tot mei 2023.
 

 

 

 
M. Bensellam-Bouhtala RA MSc

Malika Bensellam-Bouhtala (1985) is Manager Finance bij BPD Gebiedsontwikkeling. Haar bestuurstermijn loopt tot november 2022.

 
 

 

 
Drs. P.M. Derkman RA

Pauline Derkman-Oosterom (1972) is Directievoorzitter Leven en Pensioenen bij verzekeringsmaatschappij a.s.r. en tevens lid van het Business Executive Comité. Haar bestuurstermijn loopt tot november 2022.